Lidmaatschap

  • Het lidmaatschap van Klal Israël staat open voor eenieder met tenminste één joodse ouder of diegene die een gioerprocedure heeft doorlopen.
  • Het mogelijk om kandidaat-lid te worden indien men het gioertraject wil doorlopen.

Het hebben van een positieve band met het Joodse volk hebben, een minimum leeftijd van 18 jaar en het niet-belijden van een ander geloof zijn daarbij aanvullende voorwaarden.

Voor het bepalen van de joodse status, is het geslacht van de joodse ouder voor ons niet bepalend.

Wie lid wil worden kan zich daartoe wenden tot de secretaris van de vereniging (zie Contact).