Lidmaatschap

Overeenkomstig Art. 4.1 van de Statuten van de vereniging Klal Israël, staat het lidmaatschap van de OJG Klal Israël open voor:

  • Joden en mensen die bezig zijn met een bekeringsprocedure,
  • hun partners, en
  • personen die naar oordeel van het bestuur een voldoende sterke band hebben met het Jodendom en/of met het Joodse volk.

Als Joden worden gezien personen met een Joodse ouder en personen die een gioerprocedure met goed gevolg hebben doorlopen en zo Jood zijn geworden.
Al deze mits zij het Joodse geloof aanhangen met uitsluiting van alle andere geloven.

Wie lid wil worden kan zich daartoe wenden tot de secretaris van de vereniging (zie Contact).

(Voor alle duidelijkheid: wie zichzelf ziet als ‘messiasbelijdende Jood’ is een aanhanger van het christelijke geloof, en kan dus niet lid worden van de OJG Klal Israël.)