Huisregels 

  1. Deelname aan de diensten is toegestaan aan eenieder die het Joodse geloof aanhangt of wenst aan te hangen. Aanhangers van andere geloven zijn welkom als incidentele toeschouwers.
  2. Gasten dienen zich tijdig (ruim voor het ingaan van de Sjabbat of Jom tov) via het aanmeldingsformulier aan te melden.
  3. Van mannelijke bezoekers wordt verwacht dat zij het hoofd bedekken met een keppel, muts, pet of hoed. Vrouwen staat het vrij het hoofd te bedekken.
  4. Tijdens de ochtenddiensten wordt van Joodse mannen verwacht dat zij het Talliet (gebedskleed) dragen. Aanhangers van andere godsdiensten wordt verzocht geen Talliet te dragen.
  5. Bezoekers zijn welkom in vrijetijdskleding, maar geen korte broeken en geen blote buiken of ruggen.
  6. Tijdens de diensten gelieve men niet nodeloos te spreken en maant men kinderen tot rust.
  7. Fotograferen tijdens de diensten is toegestaan, mits men geen overlast veroorzaakt en vooraf is overlegd met een bestuurslid of de sjomeer. Kopieën van gemaakte foto’s worden door ons graag ontvangen. (secretaris@klal-israel.nl)
  8. In de synagoge en op het bijbehorende terrein is het niet gewenst actief een ander geloof uit de dragen. Wie zich hier niet aan houdt, zal permanent de toegang tot onze activiteiten worden ontzegd.