Huisregels 

 1. Deelname aan de diensten is toegestaan aan eenieder die het Joodse geloof aanhangt of wenst aan te hangen, ongeacht etnische afkomst en ongeacht Joods-juridische status. Aanhangers van andere geloven zijn welkom als incidentele toeschouwers.
 2. Wanneer men incidenteel een dienst wil bijwonen dient men om veiligheidsredenen contact op te nemen met een lid van het bestuur.
 3. Van mannelijke bezoekers wordt verwacht dat zij het hoofd bedekken met een keppel, muts, pet of hoed. Vrouwen staat het vrij het hoofd te bedekken, ook met keppel.
 4. Tijdens de diensten dragen de meeste mannen en een groeiend aantal vrouwen een tallìet – gebedskleed.
 5. Aanhangers van andere godsdiensten wordt verzocht geen tallíet te dragen.
 6. Bezoekers zijn welkom in vrijetijdskleding, maar geen korte broeken en geen blote buiken of ruggen.
 7. Tijdens de diensten gelieve men niet nodeloos te spreken en maant men kinderen tot rust.
 8. Gelieve huilende kinderen te vergezellen naar de gang.
 9. Fotograferen tijdens de diensten is toegestaan, mits men geen overlast veroorzaakt.
 10. Kopieën van gemaakte foto’s worden door ons graag ontvangen. (secretaris@klal-israel.nl)
 11. In de synagoge en op het bijbehorende terrein is het verboden reclame te maken voor andere geloven.
 12. Wie dit verbod overtreedt, zal permanent de toegang tot onze activiteiten worden ontzegd.