ANBI

OJG Klal Yisrael is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vereniging OJG Klal Yisrael staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 11064495. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.Vanwege deze ANBI-status is uw gift fiscaal aftrekbaar. Informatie hierover kunt u bij de Belastingdienst vinden.

 

Naam (vereniging) Klal Israël; Open Joodse Gemeente Klal Israël
Ingangsdatum ANBI 01-01-2008
Contactadres Hofzichtlaan 10, 2594 CB Den Haag
Bezoekadres Koornmarkt 12, 2611 EE Delft
RSIN* 815520670

Doelstelling

Het doel van de vereniging is het stimuleren en ondersteunen van het beleven van de Joodse levensbeschouwing, de Joodse godsdienst en de Joodse cultuur.

Beleidsplan

Ten behoeve van de leden van de vereniging worden er religieuze diensten en (educatie-)activiteiten georganiseerd.

Beloningsbeleid

Naast de werkzaamheden door de Rabbijn, die een financiële vergoeding ontvangt, worden de activiteiten bij Klal Israël door vrijwilligers verricht. Hierbij kunnen onkosten worden vergoed.

Activiteitenverslagen

2021  2020 2019 2018 2017 2016

Financiële verantwoording

Baten en lasten 2016-2020